Повідомлення
До уваги акціонерів ПРАТ «КХГ «Новий Чернігів» (код за ЄДРПОУ03565642 ):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/novyy_chernihiv_20240328_20240328062329.pdf розміщено Повідомлення ПРАТ «КХГ «Новий Чернігів» про скликання 30 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «КХГ «Новий Чернігів» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів ПАТ «Дзвінкове» (код за ЄДРПОУ 00857404 ):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням:
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/dzvinkove_20240329_20240329060627.pdf
розміщено Повідомлення ПАТ «Дзвінкове» про скликання 29 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Дзвінкове» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів ПАТ «Центренерго» (код за ЄДРПОУ 22927045):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням:
https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennia_pro_dzza_29.04.2024_20240329082858.pdf розміщено Повідомлення ПАТ «Центренерго» про скликання 29 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПАТ «Центренерго» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів АТ «ПРОМІНЬ.» (код за ЄДРПОУ 14311637):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/promin_20240327_20240327111959.pdf розміщено Повідомлення АТ «ПРОМІНЬ.» про скликання 26 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів ПРАТ «Одесагрошляхбуд» (код за ЄДРПОУ 02138530 ):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennia_pro_zbory_20240326_odesa_20240327124716.pdf
розміщено Повідомлення ПРАТ «Одесагрошляхбуд» про скликання 29 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРАТ «Одесагрошляхбуд» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів АТ «Укртелеком» (код за ЄДРПОУ 21560766 ):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/ukrtelekom_20240328_20240328123535.pdf
розміщено Повідомлення АТ «Укртелеком» про скликання 29 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів АТ «Укртелеком» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів ПРАТ «ІК «Ромекс-Інвест» (код за ЄДРПОУ 23725243):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/romeks-invest_20240326_20240326140845.pdf розміщено Повідомлення ПРАТ «ІК «Ромекс-Інвест» про скликання 29 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів ПРАТ «ІСКРА.» (код за ЄДРПОУ 14314512):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennia_zbory__iskra_20240322_of_20240325082913.pdf розміщено Повідомлення ПРАТ «ІСКРА.» про скликання 26 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів ПРАТ «АРКСІ» (код за ЄДРПОУ 14307512):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennia_zbory__arksi_20240322_of_20240325092000.pdf розміщено Повідомлення ПРАТ «АРКСІ» про скликання 26 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів ПРАТ «М-СЕРВІС» (код за ЄДРПОУ 33104103):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennia_zbory_-m-servis-2_20240319094748.pdf розміщено Повідомлення ПРАТ «М-СЕРВІС» про скликання 25 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «М-СЕРВІС» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.

До уваги акціонерів ПРАТ «МАРС» (код за ЄДРПОУ 14309379 ):
На веб-сайті Центрального депозитарію, за посиланням: https://www.csd.ua/images/stories/pdf/depsystem/2024/povidomlennya_pro_prat_mars_24_kvitnia_2024r._sait_20240325100454.pdf розміщено Повідомлення ПРАТ «МАРС» про скликання 24 квітня 2024 року чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» шляхом дистанційного проведення.
Посилання розміщено в порядку направлення повідомлення або інформації через депозитарну систему України.


Повідомлення про проведення "28" квітня 2023 року Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.
Завантажити документ.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" станом на 17 березня 2023 року (дата складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, скликаних на "28" квітня 2023 року шляхом їх дистанційного проведення) у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента .
Завантажити документ.

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» (Код ЄДРПОУ 23725243), Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщене на сайті Національного депозитарію України за посиланням:
Відкрити документ.

До уваги акціонерів АТ «УКРТЕЛЕКОМ» (Код ЄДРПОУ 21560766), Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщене на сайті Національного депозитарію України за посиланням:
Відкрити документ.

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «МАРС» (Код ЄДРПОУ 14309379), Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщене на сайті Національного депозитарію України за посиланням:
Відкрити документ.

До уваги акціонерів «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МЕЛОН» (Код ЄДРПОУ 38196980), Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщене на сайті Національного депозитарію України за посиланням:
Відкрити документ.

До уваги акціонерів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «АРКСІ» (Код ЄДРПОУ 14307512), Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщене на сайті Національного депозитарію України за посиланням:
Відкрити документ.

До уваги акціонерів «ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ІСКРА.» (Код ЄДРПОУ 14314512), Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, отримати повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщене на сайті Національного депозитарію України за посиланням:
Відкрити документ.

До уваги акціонерів «ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЦЕНТРЕНЕРГО» (Код ЄДРПОУ 22927045), Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщене на сайті Національного депозитарію України за посиланням:
Відкрити документ.

До уваги акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОМІНЬ.» (Код ЄДРПОУ 14311637), Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщене на сайті Національного депозитарію України за посиланням:
Відкрити документ.

До уваги акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ОДЕСАГРОШЛЯХБУД» (Код ЄДРПОУ 02138530), Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів розміщене на сайті Національного депозитарію України за посиланням:
Відкрити документ.Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на "28" квітня 2023 року шляхом їх дистанційного проведення, у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.
Завантажити документ.


Повідомлення про внесених змін до Проекту порядку денного Річних Загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" , що скликані на 30 грудня 2022 року і будуть відбуватися шляхом дистанційного проведення (формат файлу текстового документу PDF) у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.
Завантажити підписаний документ.БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення. (Формат файлу текстового документу PDF) у формі оригінального електронного документа (без підпису).
Завантажити документ без підпису.


БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення. (Формат файлу текстового документу DOC) із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.
Завантажити підписаний документ.БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення. (Формат файлу текстового документу DOC) у формі оригінального електронного документа (без підпису).
Завантажити документ без підпису.БЮЛЕТЕНЬ ДЛЯ КУМУЛЯТИВНОГО ГОЛОСУВАННЯ З ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО на дистанційних чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення. (Формат файлу текстового документу PDF) із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента.
Завантажити підписаний документ.Бюлетень для голосування з питань №№ 1-17, №№ 19-20 Порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ", що скликані на 30 грудня 2022 року і будуть відбуватися шляхом дистанційного проведення (формат файлу текстового документу PDF) у формі оригінального електронного документа (без підпису) та підписаний (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).
Завантажити документ без підпису.
Завантажити підписаний документ.


Бюлетень для голосування з питань №№ 1-17, №№ 19-20 Порядку денного чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ", що скликані на 30 грудня 2022 року і будуть відбуватися шляхом дистанційного проведення (формат файлу текстового документу DOCX) у формі оригінального електронного документа (без підпису) та підписаний (із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).
Завантажити документ без підпису.
Завантажити підписаний документ.


ПРОЕКТ ПОРЯДКУ ДЕННОГО чергових Річних Загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом дистанційного проведення у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та/або кваліфікованої електронної печатки емітента (01.12.2022 р.)
Завантажити документ.


Повідомлення про скликання та дистаційне проведення Річних Загальних зборів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОМІНЬ." 30 грудня 2022 року, у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та/або кваліфікованої електронної печатки емітента (01.12.2022 р.)
Завантажити документ.


Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових Річних Загальних зборів акціонерів, скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та/або кваліфікованої електронної печатки емітента (01.12.2022 р.)
Завантажити документ.


Інформація, відповідно пункту 44 Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборах учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням НКЦПФР від 16.04.2020 № 196 (із змінами) щодо чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення, у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та/або кваліфікованої електронної печатки емітента (01.12.2022 р.)
Завантажити документ.


Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у чергових Річних Загальних зборах акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ", скликаних на 30 грудня 2022 року шляхом їх дистанційного проведення, (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента та/або кваліфікованої електронної печатки емітента).
Завантажити документ.


Повідомлення акціонерам АТ «Промінь» (01 листопада 2022 р.):

Згідно Рішення НКЦПФР «Щодо порядку направлення повідомлень та інформації через депозитарну систему України» №148 від 07.03.2017 року, отримати повідомлення можна за 
посиланням.

Інформація ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 26 квітня 2021 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, дата проведення яких 30 квітня 2021 року), (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

Інформація ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 26 квітня 2021 року (дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, дата проведення яких 30 квітня 2021 року), (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

Повідомлення про проведення 30 квітня 2021 року загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ», (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

Повідомлення про проведення 30 квітня 2021 року загальних зборів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»,(у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).


Інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 18 березня 2021 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 30 квітня 2021 року загальних зборів Товариства), (у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

Інформація ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на 18 березня 2021 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення 30 квітня 2021 року загальних зборів Товариства),(у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).

Акціонерам АТ «Оператор газорозподільної системи „ЧЕРНІГІВГАЗ“ (17 березня 2021 р.)

Згідно Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР №148 від 07.03.2017 року, отримати повідомлення можна за 
посиланням.

Акціонерам АТ „Оператор газорозподільної системи „ЧЕРНІГІВГАЗ“ (24 лютого 2021 р.)

Згідно Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР №148 від 07.03.2017 року, отримати повідомлення можна за 
посиланням.

Акціонерам ПАТ „Центренерго“ (16 лютого 2021 р.)

Згідно Порядку направлення акціонерним товариством повідомлень акціонерам через депозитарну систему України, затвердженого рішенням НКЦПФР №148 від 07.03.2017 року, отримати повідомлення можна за 
посиланням.Підсумки голосування на загальних зборах ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „РОМЕКС-ІНВЕСТ“ (код за ЄДРПОУ 23725243); дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 року,(у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання).

Підсумки голосування на загальних зборах ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ „РОМЕКС-ІНВЕСТ“ (код за ЄДРПОУ 23725243); дата проведення загальних зборів: 28 квітня 2020 року,(у формі електронного документа, придатного для сприймання змісту інформації людиною, відтворення інформації на папері, необмеженого завантаження та копіювання, із накладенням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента або кваліфікованої електронної печатки емітента).


Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ“; дата вчинення дії 13 серпня 2019 року(оригінальний файл документу).

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ»; дата вчинення дії 13 серпня 2019 року; -супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу


Інформація ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів (22 квітня 2020 року), які мають право на участь у загальних зборах, дата проведення яких 28 квітня 2020 року(оригінальний файл документу).

Інформація ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів (22 квітня 2020 року), які мають право на участь у загальних зборах, дата проведення яких 28 квітня 2020 року; -супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу


З 18 березня 2020 офіс ПрАТ «ІК „РОМЕКС-ІНВЕСТ“ працюватиме у дистанційному режимі
Завантажити файл повідомлення.


Повідомлення про проведення 28 квітня 2020 року річних загальних зборів ПрАТ "ІК „РОМЕКС-ІНВЕСТ“

Оригінальний файл документу.

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).

Завантажити документ та підпис одним файлом


Інструкція по верифікації підписів


Інформація ПрАТ "ІК „РОМЕКС-ІНВЕСТ“ відповідно до вимог Статті 35 Закону України „Про акціонерні товариства“ станом на дату складання переліку осіб (10 березня 2020 року), яким надсилається повідомлення про проведення 28 квітня 2020 року загальних зборів

Оригінальний файл документу.

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).

Завантажити документ та підпис одним файлом


Інструкція по верифікації підписів
Повідомлення про проведення 28 квітня 2020 року річних загальних зборів ПрАТ "ІК „РОМЕКС-ІНВЕСТ“ — оригінальний файл документу

Інформація ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (07 серпня 2019 року)

Оригінальний файл документу.

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).

Завантажити документ та підпис одним файлом


Інструкція по верифікації підписів


Інформація ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (11 липня 2019 року)

Оригінальний файл документу.Повідомлення про проведення 13 серпня 2019 року загальних зборів ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

Оригінальний файл документу.

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).

Завантажити документ та підпис одним файлом


Інструкція по верифікації підписівПідсумки голосування на загальних зборах ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ» (код за ЄДРПОУ 23725243); дата проведення загальних зборів: 19 квітня 2019 року.

Оригінальний файл документу.

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).

Завантажити документ та підпис одним файлом


Інструкція по верифікації підписівРічна інформація емітента цінних паперів ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» за 2018 рік.

Оригінальний файл документу.

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).

Завантажити документ та підпис одним файлом


Інструкція по верифікації підписівІнформація ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (15 квітня 2019 року) — оригінальний файл документу .Інформація ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства» станом на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах (15 квітня 2019 року) — супутній файл електронного підпису (печатки), який може використовуватись для верифікації оригінального документу. (Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).

Інструкція по верифікації підписівІнформація ПрАТ "ІК «РОМЕКС-ІНВЕСТ» відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України «Про акціонерні товариства“ станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (22 лютого 2019 року)

Завантажити документ та підпис одним файлом


Повідомлення про проведення 19 квітня 2019 року річних загальних зборів акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ «РОМЕКС-ІНВЕСТ»

Завантажити документ та підпис одним файлом


Регулярна інформація Емітента за 2017 рік

Повідомлення про збори ПрАТ «ІК „Ромекс-Інвест“, призначених на 18.04.2018 року

Інформація відповідно до вимог пункту 4 Статті 35 Закону України „Про акціонерні товариства“ станом на 07 березня 2018 року..

Регулярна річна інформація Емітента за 2016 рік..

Повідомлення про загальні збори 18 квітня 2017 року.

Регулярна річна інформація Емітента за 2015 рік.

Повідомлення про загальні збори акціонерів, що відбудуться 29.04.2016 р.

Річний звіт емітента за 2014 рік

Особлива інформація емітента цінних паперів 28.04.2014 .

Річна інформація емітента цінних паперів за 2011 рік .

Річна інформація емітента цінних паперів за 2012 рік .

Особлива інформація емітента цінних паперів 25.04.13.

Особлива інформація емітента цінних паперів 2.07.13.

Повідомлення про збори 28.04.2014p
.

Річна інформація емітента цінних паперів за 2013 рік .

Повідомлення про збори 28.04.2015p
. Как и всегда рекомендуем бесплатные программы скачать без регистрации фильмы хорошего качества скачать бесплатно у нас на ресурсе и лучше всего скачать шаблоны для дле именно у нас на сайте.