Звіти
Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ "ІК "РОМЕКС-ІНВЕСТ" станом на 31.12.2018 р. за 2018 р.

Оригінальний файл документу.

Інформація надається у формі електронного документу із застосуванням кваліфікованого електронного підпису уповноваженої особи емітента емітента, який накладений з використанням програмного забезпечення Центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції (ЦЗО).

Завантажити документ та підпис одним файлом


Інструкція по верифікації підписівАудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) щодо річної фінансової звітності ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ "РОМЕКС-ІНВЕСТ" станом на 31.12.2017 р. за 2017 р.

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ "ІК "Ромекс-Інвест" станом на 31.12.2016 р. за 2016 р. з річною фінансовою звітністю.

Аудиторський висновок (Звіт незалежного аудитора) щодо фінансової звітності ПрАТ "ІК "Ромекс-Інвест" станом на 31.12.2015 р. за 2015 р. з річною фінансовою звітністю.

Аудиторський висновок щодо формування фінансової звітності відповідно до МСФЗ станом на 31.12.2014 року включно
ПрАТ "ІК "Ромекс-Інвест", код ЄДРПОУ 23725243, що зареєстрована за адрессою: 04074, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 2

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11
Сторінка 12
Сторінка 13
Сторінка 14
Сторінка 15
Сторінка 16

Аудиторський висновок щодо формування фінансової звітності відповідно до МСФЗ станом на 31.12.2013 року включно
Приватного акціонерного товариства "ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ РОМЕКС-ІНВЕСТ",
код ЄДРПОУ 23725243,
що зареєстрована за адрессою: 04074, м.Київ, вул. Автозаводська, буд. 2

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9

Додаток до Національного положення(стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності".

Сторінка 1
Сторінка 2

Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)
рік 2013

Сторінка 1
Сторінка 2

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
рік 2013

Сторінка 1
Сторінка 2

Звіт про власний капітал
рік 2013

Сторінка 1
Сторінка 2

Примітки до річної фінінсової звітності
рік 2013

Сторінка 1
Сторінка 2
Сторінка 3
Сторінка 4
Сторінка 5
Сторінка 6
Сторінка 7
Сторінка 8
Сторінка 9
Сторінка 10
Сторінка 11 Как и всегда рекомендуем бесплатные программы скачать без регистрации фильмы хорошего качества скачать бесплатно у нас на ресурсе и лучше всего скачать шаблоны для дле именно у нас на сайте.